Özellikler:

 • Flint'in etkili maddesi olan trifloxystrobin, strobilurin grubundan bir aktif maddedir.

 • Doğal ortamda gelişen bir mantar türünden elde edilen bir metabolit olan trifloxystrobin, mitokondri solunumunu engellemek suretiyle etki eder.

 • Flint, ‘Mezostemik' olarak adlandırılan ve başka hiç bir ilaçta bulunmayan bir etki tarzına sahiptir.

 • Yaprak yüzeyinde mumsu tabaka tarafından çok çabuk emilmesi ve dokulara nüfuz etmesi nedeniyle yağmurla yıkanma riski yok denecek kadar azdır.

 • Yapraktaki yüzeysel buhar hareketi ve yüzey nemi sayesinde, yaprağın ilaç ile temas etmeyen alt yüzeyine de taşınarak etkili olur.

 • Yaprak ve meyvede uzun süreli ve tam koruma sağlar.

 • Koruyucu ve tedavi edici etkiye sahiptir.

 • Bitkinin her döneminde kullanım olanağı sunar.

 • Önerildiği şekilde kullanıldığında çevreye, insana ve yararlı organizmalara karşı düşük risklidir.

 • Entegre mücadele programlarında güvenle kullanılabilir.

ÜRÜN GRUBU

 • Fungisit

 

ETKİLİ MADDE

 • % 50 Trifloxystrobin

 

FORMÜLASYON

 • WG (Suda Dağılabilir Granül)

 

AMBALAJ ÇEŞİTLERİ

 • 100 g, 150 g

Bitki Adı

Hastalık Adı

Kullanma Dozu ve Dönemi

Son İlaçlama İle Hasat Arasındaki Süre (Gün)

Kabakgiller(Kavun)

Külleme (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea)

15 g / 100 l su

İlaçlama aralığı 7-10 gün

3

Bağ

Külleme (Uncinula necator)

10 g / 100 l su

14

Elma

Karaleke(Venturia inaegualis)

15 g / 100 l su

14

Turunçgil

Alternaria yanıklığı (Alternaria alternata f.sp. citri)

20 g / 100 l su

28

Çeltik

Çeltik yanıklığı (Pyricularia oryzae)

20 g/da

35

Karpuz

Erken yaprak yanıklığı (Alternaria solani)

20 g/da

3

Kayısı

Yaprakdelen hastalığı (Coryneum beijerinckii)

12,5 g / 100 l su

14

Önce gereken miktar ilaç ayrı bir kapta bir miktar su içerisine boşaltılır ve ilaç dibe çökene kadar 1-2 dakika beklenir. Sonra ilaç tamamen eriyene kadar karıştırılır. Hazırlanan karışım yarısına kadar suyla dolu ilaçlama aletinin deposuna karıştırılarak ilave edilir. Depo gereken miktar suyla tamamlanarak tekrar karıştırılır ve ilaç- lamaya hazır hale getirilir.

Bağ: 1. ilaçlama: Çiçekten önce sürgünler 25-30 cm boya erişince, 2. ilaçlama: Koruklar saçma tanesi iriliğini aldığında, 3. ilaçlama: İkinci ilaçlamadan 15 gün sonra yapılmalıdır.

Diğer ilaçlamalar 15 gün arayla tekrarlanmalıdır. Üzümlere ben düşünce ilaçlamalara son verilmelidir.

Elma: 1. Çiçek gözleri kabardığı zaman, 2. Pembe çiçek tomurcuğu devresinde 3. Çiçek taç yaprakları %

70-80 dökülünce

Diğer ilaçlamalar iklim hastalık için uygun giderse 10-12 gün arayla tekrarlanmalıdır.

Çeltik: Çevrede ilk hastalık belirtilerinin görülmesiyle birinci ilaçlama yapılmalıdır. Koşullar hastalık için uygun giderse 10-15 gün arayla diğer ilaçlamalar yapılmalıdır.

Kayısı: Kayısıda yaprakdelene karşı: 1. ilaçlama sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra, 2. ilaçlama ilkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce pembe çiçek tomurcuğu döneminde, 3. ilaçlama meyvelerde çanak yaprağı ve erkek organ kılıfı meyvenin ucunu sıyırdığı dönemde yapılmalıdır.

İlkbaharda sürgünler yaklaşık 5-10 cm boya ulaştığında ve yeni yapraklarda ilk hastalık belirtileri görülünce ilaçlamaya başlanır, gerekirse 12-14 gün arayla ilaçlamaya devam edilir.

Karpuz: Çevrede ilk hastalık belirtilerinin görülmesiyle birinci ilaçlama yapılmalıdır. Koşullar hastalık için uygun giderse 7-10 gün arayla diğer ilaçlamalar yapılmalıdır.

Kavun: İlaçlamaya hastalık görülmeden başlanmalı, hastalığın yoğun olduğu hallerde ilaçlama aralığı 7 güne indirilmelidir.

DİKKAT! Dayanıklılık gelişme riskini azaltmak için Flint WG 50 bir sezonda yapılacak toplam ilaçlama sayısının üçte birinden daha fazla sayıda kullanılmamalıdır. Örneğin 6 ilaçlamanın ikisi Flint ile, diğerleri etki mekanizması farklı ilaçlar ile yapılmalıdır.

 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Yaygın olarak kullanılan fungisitlerin pek çoğu ile karışabilir. Tereddüt halinde uygulamadan önce bir karışa- bilirlik testi uygulanmalıdır. Şayet Flint WG 50 diğer ilaçlar ile tank karışımı halinde kullanılacak ise aletin su bulunan deposuna önce Flint sonra ayrı bir kapta su ile karıştırılmış diğer ilaçlar konmalıdır. Şayet karışıma giren ilaçlar ‘suda erir ambalajda (WSB) ise', depoya önce bunlar sonra Flint ilave edilmelidir.

Yayıcı, yapıştırıcı ve metil parathion terkipli ilaçlarla karıştırmayın.

Bağda, Parathion methyl, Chropyrifos-ethyl ve Cypermethrin terkipli ilaçlarla yapılan karışımlar Yalova İnci- si, Kardinal, Müşküle ve Perlet gibi hassas çeşitlerde genç yapraklarda hafif yakma yapabilir.

Elmada Parathion methyl terkipli ilaçlarla yapılan karışımlar Golden gibi hassas çeşitlerde

erken dönemde genç yapraklarda hafif kahverengileşme ve kıvrılmaya neden olabilir

 

DİRENÇ YÖNETİMİ

FLINT adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 11,C3 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle dayanıklılık oluşumunu engellemek ve/veya geciktirmek için FLINT'in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği du- rumlarda ise farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 11, G3 hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz. Dayanıklılık gelişme riskini azaltmak için FLINT bir sezonda yapılacak toplam ilaçlama sayısının üçte birinden daha fazla kullanılmamalıdır. Örneğin 6 ilaçlamanın 2'si FLINT ile, diğerleri etki me- kanizması farklı ilaçlarla yapılmaldır.

 

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi yapılır.

2 Reviews Found

Admin – April 03, 2016:

Sed eget turpis a pede tempor malesuada. Vivamus quis mi at leo pulvinar hendrerit. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis

Add a Review