İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Uygulamalarda traktör, sırt pülverizatörleri, motorlu atomizörler ve diğer her türlü ilaçlama aleti kullanılabilir. Yoğun yeşil aksamı olan bitkilerde iyi bir kaplama için özen gösteriniz. Günün sıcak saatlerinde yeşil aksamın ıslak olduğu veya hemen yağış beklenen durumlarda ilaçlamadan kaçınılmalıdır.

İlacın Uygulamaya Hazırlanması: Tavsiye dozu üzerinden bir depo için hesaplanan ilaç önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Aletin deposu yarıya kadar suyla doldurulur. Aletin karıştırıcısı çalışır vaziyette iken ilaçlı su tanka ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek kalan su miktarı tanka konur. İlaç suyla iyice karıştıktan sonra ilaçlamaya başlanır. İlaçlama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir.

İlaçlama Aletinin Kalibrasvonu: İlaçlamadan önce ilaçlama aletinin memeleri kontrol edilip temizlenmeli, aletin düzgün çalışması sağlanmalıdır. İlaçlamadan önce aletin uygun bir şekilde kalibre edildiğinden emin olunuz. Kullanılacak ilaçlı su miktarını belirlemek için. önce sadece su ile belirli bir alandaki bitkiler düzgünce ıslatılır. Harcanan su miktarı belirlenerek dekara kullanılacak ilaçlı su miktarı hesaplanır.

KULLANIM ŞEKLİ:

Bağda kurşuni küf: Danelerin olgunlaşma döneminde 21 gün ara ile 1-2 uygulama yapılır.

Domateste kurşuni küf: İlaçlamaya hastalığın ilk belirtileri görüldüğünde başlanır, 10-12 gün aralıklarla 2-3 uygulama yapılır.

Biberde kurşuni küf (sera): İlaçlamalara ilk hastalık belirtileri görüldüğünde başlanır,

hastalığın seyrine göre 14 gün aralıklarla 2-3 uygulama yapılır.

Hıvarda kurşuni küf (sera): İlaçlamaya hastalığın ilk belirtileri görüldüğünde başlanır, 10-12 gün aralıklarla 2-3 uygulama yapılır.

Kirazda monilva: 1. ilaçlama çiçeklenme başlangıcında (%5-10 çiçekte), 2. ilaçlama tam çiçeklenme döneminde (%90-100 çiçekte) yapılır.

Çilekte kurşuni küf: İlaçlamalara ilk çiçeklerin % 10 u açtığı dönemde başlanır, 2. İlaçlama çiçeklerin % 50 sinin açtığı dönemde; 3. ilaçlama ise ilk yeşil meyvelerin görüldüğü dönemde yapılmalıdır.

Patlıcanda (sera) kurşuni küf: İlaçlamaya hastalığın ilk belirtileri görüldüğünde başlanır, 10-12 gün aralıklarla 2-3 uygulama yapılır.

Bitki tahammülü: Tavsiye edildiği şekilde kullanıldığında tavsiye edildiği kültür bitkileri üzerinde herhangi olumsuz bir etkisi yoktur. Tereddüt halinde, hassas ve yeni çeşitlerde bitki tahammülü kontrol edilmelidir.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Fungisitlerin pek çoğu ile karışabilir ancak uygulamadan önce bir karışabilirlik testi uygulanmalıdır.

Bitki Hastalık Zararlı Yabancı Ot Latince İsmi Dozu İlaçlama ve Hasat Arası Süre
*Bağ Kurşuni küf (Botrytis cinerea) 50 g/100 L su 7 gün
Domates Kurşuni küf (Botrytis cinerea) 60 g/100 L su 7 gün
Biber (sera) Kurşuni küf (Botrytis cinerea) 60 g/100 L su 7 gün
Hıyar (sera) Kurşuni küf (Botrytis cinerea) 60 g/100 L su 7 gün
Kiraz Monilya ( Sclerotinia laxa ) 40 g/100 L su 7 gün
Çilek Kurşuni Küf (Botrytis cinerea) 60 g/100 L su 7 gün
Patlican (sera) Kurşuni Küf (Botrytis cinerea) 60 g/100 L su 7 gün

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

Etki Sekli: SYNERGİZER 62.5 WG, sistemik ve kontak özelliklere sahip bir fungisittir. İlacın bileşimine giren iki etkili maddeden biri olan "Cyprodinil" methionin biyosentezini engeller; Cyprodinil, yapraklar ve meyveden süratle bünyeye alınır. Bitkide yukarıya doğru ve yaprağın bir yüzünden diğer yüzeyine iyi bir şekilde taşınır. llacın bünyesinde bulunan diğer etkili madde "Fludioxonil" kontak etkili olup, esas itibariyle konidilerin çimlenmesini ve fungus miselinin penetrasyonunu engeller.

2 Reviews Found

Admin – April 03, 2016:

Sed eget turpis a pede tempor malesuada. Vivamus quis mi at leo pulvinar hendrerit. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis

Add a Review