UYGULAMAYA HAZIRLAMA ŞEKLİ: Gerekli miktarda ilaç uygun bir kap içerisinde, önce az bir miktar su ile karıştırılır. Üçte ikisi su ile dolu ilaçlama tankının içerisine karıştırılarak eklenir. Sonra tank su ile tamamlanır. Dekara kullanılacak su miktarını hesaplamak için önce kalibrasyon yapılır. Bunun için aletin deposuna belirli miktar su konur ve tarla koşullarında sabit bir hızla çalıştırılarak, mevcut su ile ne kadar alanın ıslatılabileceği hesap edilir. Buradan kalibrasyonu yapılan alet ile bir dekara ne kadar su harcanacağı hesaplanmış olur. İlaçlama havanın serin ve sakin olduğu zamanda yapılmalıdır.

KULLANMA ZAMANI VE ŞEKLİ:

BASALİN, çıkış sonrası kullanılan bir yabancı ot ilacı olup, uygulama genel olarak bitkilerin 1–3 yapraklı döneminde ve yabancı otların erken çıkış dönemlerinde yapılır. Eğer yabancı otlar uygulama esnasında 4 yaprak teşkil etmişlerse doz 200-250 ml/da 'a çıkarılmalıdır

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: BASALİN, fungisitler ve yaprak gübreleriyle karıştırılabilir

Bitki Hastalık Zararlı Yabancı Ot Latince İsmi Dozu Dönemi İlaçlama ve Hasat Arası Süre
Soya Topalak (Cyperus rotundus) 150 ml/da Soya 1-3 yapraklı, Yabancı otlar 2-3 yapraklı dönemde 56 gün
Yapışkan otu (Galium aparine)
Sirken (Chenopodium album)
Sütleğen (Euphorbia prostrata)
Horoz ibiği (Amaranthus retroflexus)
Domuz pıtrağı (Xanthium strumarium)
Semizotu (Portulaca oleracea)
Bezelye Yabani hardal (Sinapis arvensis) 200 ml/da Yabancı otların 2-3 yapraklı dönemde 56 gün
Çoban çantası (Capsella bursa pastoris)
Ballıbaba (Lamium amplexicaule)
Kuşotu (Stellaria media)
Fasulye Yabani hardal (Sinapis arvensis) 200 ml/da Fasulye 1-3 yapraklı, Yabancı otlar 2-3 yapraklı dönemde 56 gün
Kırmızı köklü tilki kuyruğu (Amaranthus retroflexus)
Domuz pıtrağı (Xanthium strumarium) 250 ml/da Fasulye 1-3 yapraklı, Yabancı otlar 2-3 yapraklı dönemde 56 gün
Yerfıstığı Kırmızı köklü tilki kuyruğu (Amaranthus retroflexus) 200 ml/da Yabancı otların 2-3 yapraklı döneminde 30 gün
Domuz pıtrağı (Xanthium strumarium)
Sirken (Chenopodium album)
Semizotu (Portulaca oleracea)
Şeytan elması (Datura stramonium)
Yabani hardal (Sinapis arvensis)

2 Reviews Found

Admin – April 03, 2016:

Sed eget turpis a pede tempor malesuada. Vivamus quis mi at leo pulvinar hendrerit. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis

Add a Review