KULLANIM ŞEKLİ:

Uygulama Zamanı: DALLY SÜPER 464 SL yabancı otlar çıktıktan sonra kardeşlenme döneminde ılık ve nemli havada uygulanmalıdır. Mücadeleden en iyi sonucu alabilmek için yabancı otların 2-3 yapraklı olduğu (rozetler 5 cm den küçük) genç dönemde ilaçlama yapılmalıdır. Aşırı kurak veya don beklendiğinde ve yabancı otların streste olduğu dönemlerde ilaçlamadan kaçınılmalıdır, ilacın performansı düşebilir. En iyi sonuç, buğday ve yabancı otların aktif büyüme dönemlerinde olduğu erken uygulamalardan elde edilir.

Uygulama: DALLY SÜPER 464 SL, orta veya yüksek hacimli yer ilaçlama aletleri ve sırt pülverizatörü ile dekara asgari 20-40 litre su kullanılarak, uygulanmalıdır. İlaçlı mahlulün yeknesak dağılması için düz yelpaze meme kullanılması tavsiye edilir. Pompa basıncı düşük (2-3 atmosfer) olmalı ve bitkiler ilaçlı mahlül ile iyi bir şekilde kaplanmalıdır. Uygulamadan en iyi sonuçlar sıcaklığın 10-25 ºC ler arasında olduğunda alınır.

Bitki Tahammülü: Tavsiye edildiği dönem ve dozda kullanıldığında buğday tarafından çok iyi tolere edilir. Geç uygulamalardan kaçınılmalıdır.

Münavebe Esnekliği: DALLY SÜPER 464 SL toprakta kısa sürede ayrıştığı için, topraktan etkisi yok denecek kadar azdır. Bu nedenle münavebeye girecek kültür bitkilerine herhangi bir fitotoksisitesi yoktur.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Başka ilaçlarla karışımı tavsiye edilmez.

Bitki Hastalık Zararlı Yabancı Ot Latince İsmi Dozu Dönemi
Buğday Gökbaş (Centaurea depressa) 100 ml/da (Çıkış sonrası)
Boz tarla sarmaşığı (Convolvulus galacticus)
Tarla sarmaşığı (Convolvulus arvensis)
Köygöçüren (Cirsium arvense)
Uzun süpürge otu (Descurainia sophia)
Boynuzlu yoğurt otu (Galium tricornutum)
Kokulu sarı yonca (Melilotus officinalis)
Yabani hardal (Sinapis arvensis)
Ballıbaba (Lamium amplexicaule)
Adi fiğ (Vicia sativa)
Kangal (Silybum marianum)
Dilkanatan (Gallium aparine)
Arpa Gökbaş (Centaurea depressa) 100 ml/da (Çıkış sonrası)
Köygöçüren (Cirsium arvense)
Yabani hardal (Sinapis arvensis)
Adi fiğ (Vicia sativa)
Çoban çantası (Capsella bursa-pastoris)
Serçe Dili (Stelleria media)
Dil kanatan (Gallium aparine)
Yabani Turp (Raphanus raphanistrum)

İLACIN ÖZELLİKLERİ VE ETKİ ŞEKLİ: DALLY SÜPER 464 SL, çıkış sonrası (post-emergens) olarak kullanılan seçici özellikte sistemik bir herbisit olup buğday ve arpada tek ve çok yıllık geniş yapraklı yabancı otların mücadelesinde kullanılır. Dicamba, yabancı otların aktif olarak büyüyen kısımları ile alınarak tüm bitkide büyüme noktalarına taşınır ve embriyonik hücrelerde birikir. 2,4-D ise selektif sistemik bir herbisit olup yabancı otların yine aktif büyüyen kısımları ile bitkiye alınarak gövde ve köklerin meristematik bölgelerinde birikirler, büyüme inhibitörü olarak davranırlar.

2 Reviews Found

Admin – April 03, 2016:

Sed eget turpis a pede tempor malesuada. Vivamus quis mi at leo pulvinar hendrerit. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis

Add a Review