İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tarla ilaçlamalarında kullanılan bilinen klasik ilaçlama aletleri ile 2-3 atmosfer basınçla atılmalıdır.

Tavsiye dozu üzerinden bir depo için hesaplanan ilaç önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Aletin deposu yarıya kadar suyla doldurulur. Aletin karıştırıcısı çalışır vaziyette iken ilaçlı su tanka ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek kalan su miktarı tanka konur. İlaç suyla iyice karıştıktan sonra ilaçlamaya başlanır. İlaçlama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir.

KULLANIM ŞEKLİ:

Mısırın her döneminde güvenle kullanabilir ancak en geç uygulama zamanı mısırın 8 yapraklı olduğu dönemdir. Çıkış sonrası uygulamalarda, mısır bitkisinde zayıf kütiküla oluşumu, zayıf toprak yapısı, uygulamadan sonra soğuk ve nemli, son derece kurak hava koşulları gece ve gündüz arasındaki aşırı sıcaklık faklılıkları gibi nedenlerden dolayı oluşan stres koşulları altında mısır bitkisinde yapraklarda hafif renk açılması görülebilir ancak bu durum geçici olup verimde herhangi bir olumsuzluğa neden olmaz. Tavsiyelere uygun olarak kullanıldığında mısır tarafından iyi tolere edilir.

 

DiKKAT:

-Uygulama sırasında ilacın rüzgar ile çevredeki şeker pancarı, bakla, sebze, bağ ve meyve alanlarına taşınması engellenmelidir.

-EMPOWER, organik fosforlu bir toprak ilacının kullanıldığı durumlarda uygulanmamalıdır. Yaprak gübreleri ve sıvı gübrelerle karıştırılmamalıdır. Diğer sulfonylurea' li bileşiklerle tank karışımı şeklinde kullanılmamalı, ve bu grup bileşiklerle ardışık uygulamalardan kaçınılmalıdır. Yeni ilaçlanmış alanlara otlatma için hayvan sokulmamalı, bu alanlardan ot alınmamalıdır.

 

Münavebe ve tekrar ekim: Herhangi bir nedenle mısır çıkışı olmaz ise ardından tekrar mısır ekilebilir. Bu durumda çıkıştan sonra mısır bitkisinde çok az da olsa bazı geçici etkiler görülebilir. Bu nedenle ekim öncesi bir toprak sürümü tavsiye edilmelidir. Münavebe bitkisi olarak toprak işlemesinden sonra kışlık buğday ve arpa ekilebilir. Şeker pancarı ve ayçiçeği gibi hassas bitkilerde bekleme süresine ve toprağın yağmur almasına özen gösterilmelidir.

 

DİKKAT: Şekerpancarı, bezelye ve bakla ekimi EMPOWER uygulamasından 18 ay sonra ve toprak işlemesinden sonra yapılabilir. Mısır ekimini takiben münavebe bitkisi olarak şekerpancarı ve sebzeler ekilemez. Yabancı otlar ve mısır ıslak iken ilaçlama yapılmamalıdır.

 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Uygun olmayan hava koşullarında, çıkış sonrası olarak kullanılacak diğer ilaçlarla tank karışımı yapmaktan kaçınılmalıdır. Organik fosforlu ilaçlarla karıştırmayınız. Yaprak gübreleri ve sıvı gübrelerle karıştırılmamalıdır. Diğer sulfonylurea'li bileşiklerle tank karışımı şeklinde kullanılmamalıdır.

Bitki Hastalık Zararlı Yabancı Ot Latince İsmi Dozu Dönemi  
Mısır Sirken (Chenopodium album) 200 ml /da Çıkış sonrası 35 gün
Kırmızı Köklü Tilki Kuyruğu (Amaranthus retroflexus) 200 ml /da Çıkış sonrası 35 gün
Semiz Otu (Portulaca oleracea) 200 ml /da Çıkış sonrası 35 gün
Ebegümeci (Malva sylvestris) 200 ml /da Çıkış sonrası 35 gün
Darıcan (Echinochloa crus-galli) 200 ml /da Çıkış sonrası 35 gün
Benekli Darıcan (Echinochloa colonum) 200 ml /da Çıkış sonrası 35 gün
Topalak (Cyperus rotundus) 200 ml /da Çıkış sonrası 35 gün
İmam Pamuğu (Abutilon theophrastii) 200 ml /da Çıkış sonrası 35 gün
Yabani Hardal (Sinapis arvensis) 200 ml /da Çıkış sonrası 35 gün
Domuz Pıtrağı (Xanthium strumarium) 200 ml /da Çıkış sonrası 35 gün
Zincir Pıtrağı (Xanthium spinosum) 200 ml /da Çıkış sonrası 35 gün
Tarla Sarmaşığı (Convolvulus arvensis) 200 ml /da Çıkış sonrası 35 gün
Yabani bamya (Hibiscum trionum) 200 ml /da Çıkış sonrası 35 gün
Yapışkan Ot (Setaria verticillata) 200 ml /da Çıkış sonrası 35 gün

* Cin mısırında ve tatlı mısırda kullanılmaz.

 

DİKKAT: KUTUYU AÇMADAN ÖNCE İLACI AMBALAJI İÇİNDE MUTLAKA ÇALKALAYINIZ.

2 Reviews Found

Admin – April 03, 2016:

Sed eget turpis a pede tempor malesuada. Vivamus quis mi at leo pulvinar hendrerit. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis

Add a Review