KULLANMA ŞEKLİ:

Yabancı otların çıkışından sonra kullanılan sistemik herbisittir. Kök ve yaprak yolu ile absorbe olarak bitkide büyüme noktasına taşınır. Burada proteinlerin sentezini engelleyerek bitkinin büyümesini durdurur ve sonuç olarak yabancı otlar ölür. Sadece bitkilerde bulunan proteinlerin sentezini engellediği için sıcakkanlı hayvanlara zehirliliği çok düşüktür. TAMARA'yı uygun olmayan koşullarda, yetersiz gübreleme, dolu, don, zararlılar ve hastalık gibi bitkinin stres altında olduğu zamanlarda uygulamayınız.

 

İlacın Uygulamaya Hazırlanması:

Gerekli ilaç miktarı bir miktar su ile ayrı bir kapta karıştırılır. İlaçlama aleti yarısına kadar su ile doldurularak içine bu karışım dökülür ve kalan su miktarı ilave edilerek karıştırılır.

 

Çeltikte Uygulama Şekli:

Yabancı otlar 2-3 yapraklı iken uygulanmalıdır. 5-10 cm derinliğinde su dolu tavalara, dekara 40-50 lt su ile uygulanır. Uygulamada T-jeet memeli ilaçlama aleti kullanılması ve uygulama sonrasında aletin iyice temizlenmesi önerilir. En iyi yabancı ot kontrolü için ilaçlamadan sonraki 4-5 gün boyunca tavalardaki su boşaltılmamalı ve tavalar arasında su geçişi engellenmelidir.

Mısırda Uygulama Şekli: Aktif olarak büyüyen otlara karşı dekara 20-40 lt su ile traktörle uygulanır. Uygulama sırasında hazırlanan ilaç karışımına % 0,5 oranında yayıcı-yapıştırıcının katılması zorunludur. İlacın hazırlanması sırasında en son olarak yayıcı yapıştırıcıyı ilave edin. Uygulamadan sonraki 4 saat içerisinde yağmur yağarsa veya sulama yapılırsa etkinliği azalabilir. Uygulama sırasında düzenli püskürtme yapmaya, ara sıra atlamalardan kaçınmaya, üst üste püskürtme yapmamaya ve ilacın sürüklenmemesine çalışın. Uygulamadan sonra en az 7 süreyle tarlada sürüm gibi mekanik işlem yapmayın. Hazırlanan ilacı en geç 24 saat içerisinde kullanın. Hemen kullanılmayacaksa bekletme sonrasında tekrar karıştırmadan kullanmayınız. Uygulama sırasında mısır bitkisinin veya diğer yabancı otların altında kalan yabancı otlar yeterince ilacı alamaz, dolayısıyla kontrol edilemezler.

TAMARA topalak otunu çıkış öncesi kontrol etmez. Bu nedenle uygulama sonrasında geç çimlenen toprakların kontrolü beklenemez. Bu koşullar altında ikinci bir aplikasyon gerekebilir. Topalak otunun aktif büyüme döneminde 3 yapraklıdan çiçeklenme öncesine kadarki dönemde kontrol eder. Çok erken dönemde ilaç atılırsa ikinci bir ilaçlama gerekebilir.

 

MÜNAVEBE BİTKİLERİ:

Mısır, şekerkamışı, tahıl ve çeltik haricindeki tarla ürünleri bu ilaca karşı çok duyarlı olabilir. Yeniden ekim aralığı; ilacın uygulandığı tarihten itibaren mısır ve buğday için 1 ay, fasulye için 3 ay, patates için 6 ay, ayçiçeği için 13 aydır. Diğer bitkiler için test dikimi yapılmalı ve bitki gözlenerek karar verilmelidir

 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Alkali ilaçlarla karıştırılmamalıdır. Karışım gerekli görülürse, karışıma katılacak tüm ilaçların küçük bir kapta katılım oranında uyumluluk testlerinin yapılmasında yarar vardır. Farklı formülasyondaki ilaçları, ilaçlama tankındaki suya şu sırayla ilave edin; suda çözünebilir torbalar, kuru akışkanlar (WG, DF), emülsiye olabilir konsantreler (EC), sürüklenmeyi kontrol edici katkı maddesi, suda çözünebilir sıvılar, son olarak yayıcı-yapıştırıcı .

Bitki Hastalık Zararlı Yabancı Ot Latince İsmi Dozu Dönemi İlaçlama ve Hasat Arası Süre
Çeltik Kuz otu (Cyperus difformis) 3 g/ da Çıkış sonrası (post-emergence) Yabancı otlar 2-3 yapraklı dönemde iken tek uygulama. 105 gün
Topalak (Cyperus rolundus)
Kurbağa Kaşığı (Alisma plantago aquatica)
Sandalya Sazı (Scirpus spp.)
Mısır Horozibiği (Amaranthus hybridus) 4 g/ da Çıkış sonrası (post-emergence) Yabancı otlar 2-3 yapraklı dönemde iken tek uygulama. 108 gün
Domuz Pıtrağı (Xanthium strumarium)
Topalak (Cyperus rolundus) 6 g/ da Çıkış sonrası (post-emergence) Yabancı otlar 3-6 yapraklı dönemde iken tek uygulama.

2 Reviews Found

Admin – April 03, 2016:

Sed eget turpis a pede tempor malesuada. Vivamus quis mi at leo pulvinar hendrerit. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis

Add a Review