%25 METALIK BAKIRA EŞDEĞER BAKIR SÜLFATTAN GÖZTAŞI

SUDA ÇÖZÜNEBİLİR KRİSTALLER

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

BİTKİ

ADI

ZARARLI

ORGANİZMA ADI

UYGULAMA DOZU

(100 Litre Su)

 

SON UYGULAMA İLE

HASAT ARASINDAKİ

SÜRE

ARMUT

Karaleke

(Venturia pirina)

2000 g göz taşı+2000 g sönmüş kireç*   ( Dal sıracası var ise)

1000 g göz taşı+1000 g sönmüş kireç*   ( Dal sıracası yok ise)

21 gün

Memeli pas

(Gymnosporangium fuscum)

1000 g göz taşı+1000 g sönmüş kireç*

21 gün

ELMA

Karaleke

(Venturia inaequalis)

2000 g göz taşı+2000 g sönmüş kireç*    ( Dal sıracası var ise)

1000 g göz taşı+1000 g sönmüş kireç*     ( Dal sıracası yok ise)

21 gün

KAYISI

Sert Çekirdekli Meyve ağaçlarında bakteriyel kanser ve zamklanma

(Pseudomonas syringae pv.syringae)

3000 g göz taşı+3000 g sönmüş kireç*      ( 1.uygulama)

1000 g göz taşı+1000 g sönmüş kireç*   ( 2. uygulama)

21 gün

Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen (Çil)

(Wilsonomyces carpophylus)

2000 g göz taşı+2000 g sönmüş kireç*   ( 1.uygulama)

1000 g göz taşı+1000 g sönmüş kireç*   ( 2.uygulama)

ERİK

Cep Hastalığı

(Taphrina Pruni)

    2000 g göz taşı+2000 g sönmüş kireç*

21 gün

KİRAZ

Sert Çekirdekli Meyve ağaçlarında bakteriyel kanser ve zamklanma

(Pseudomonas syringae pv. morsprunorum)

1000 g göz taşı+1000 g sönmüş kireç* (1.uygulama)

600 g göz taşı+600 g sönmüş kireç* (2.uygulama)

21 gün

 

ŞEFTALİ

Yaprak kıvırcıklığı

(Taphrina deformans)

2000 g göz taşı+2000 g sönmüş kireç*

21 gün

Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen ( Çil )

(Wilsonomyces carpophylus)

3000 g göz taşı+3000 g sönmüş kireç* (1. uygulama)

1000 g göz taşı+1000 g sönmüş kireç* (2. uygulama)

21 gün

 

 

YENİDÜNYA

Karaleke

(Venturia inaequalis var eriobotryae)

1500 g göz taşı+1500 g sönmüş kireç*

21 gün

BADEM

Dal kanseri

(Pseudomonas amygdali)

3000 g göz taşı+3000 g sönmüş kireç* (1.uygulama)

1000 g göz taşı+1000 g sönmüş kireç* (2. uygulama)

21 gün

FINDIK

Bakteriyel yanıklık

(Xanthomonas arboricola pv.corylina)

1000 g göz taşı+1000 g sönmüş kireç*

(%0,3 oranında kara boya yapıştırıcı olarak ilave edilmelidir.)

21 gün

LAHANA

Mildiyö

(Plasmodiophora brassicae)

1000 g göz taşı+1000 g sönmüş kireç*

21 gün

TURUNÇGİLLER

Turunçgil meyvelerinde kahverengi çürüklük ve gövde zamklanması

(Phytophthora citrophthora)

2000 g göz taşı+2000 g sönmüş kireç*

1000 g göz taşı+1000 g sönmüş kireç*

21 gün

 

Dal Yanıklığı

(Pseudomonas syringae pv. syringae)

1000 g göz taşı+1000 g sönmüş kireç*

1500 g göz taşı+1500 g sönmüş kireç*

2000 g göz taşı+1000 g sönmüş kireç*

21 gün

 

ZEYTİN

Halkalı Leke

(Spilocaea oleagina)

1500 g göz taşı+1500 g sönmüş kireç* (1.uygulama)

1000 g göz taşı+1000 g sönmüş kireç* (2.uygulama)

21 gün

Dal Kanseri

(Pseudomonas savastanoi pv.savastanoi)

1000 g göz taşı+1000 g sönmüş kireç* (ilkbahar ilaçlaması)

2000 g göz taşı+2000 g sönmüş kireç*

(diğer ilaçlamalar)

21 gün

BAĞ**

Mildiyö

(Plasmopara viticola)

500 g göz taşı+500 g sönmüş kireç* (1.uygulama)

1000 g göztaşı+1000 g sönmüş kireç* (2.uygulama)

1500 g göz taşı+1500 g sönmüş kireç* (3.uygulama)

21 gün

Ölükol

(Phomopsis viticola)

4000 g göz taşı+4000 g sönmüş kireç* (kış uygulaması)

21 gün

Antraknoz

(Elsinoe ampelina)

3000 g göz taşı+3000 g sönmüş kireç* (kış uygulaması)

500 g göz taşı+500 g sönmüş kireç* (1.uygulama-yaz müc.)

1000 g göz taşı+1000 g sönmüş kireç* (2.uygulama-yaz müc.)

1500 g göz taşı+1500 g sönmüş kireç* (3.uygulama-yaz müc.)

21 gün

 

 

YERFISTIĞI

Serkospora erken yaprak lekesi

(Cercospora arachidicola)

1000 g göz taşı+1000 g sönmüş  kireç*

21 gün

MEYVE AĞAÇLARI

Roselinia kök çürüklüğü

(Rosellinia necatrix)

2000 g göz taşı+100 L su m2 ' ye 10 L su gelecek şekilde ağaçların diplerine uygulanır.

21 gün

Kök kanseri

(Agrobacterium tumetaciens)

5000 g göz taşı yaz aylarında kök bölgesine uygulanır

21 gün

TÜTÜN

Fidelerde Çökerten

(Rhizoctonia solani. Fusarium spp.pythium spp.Alternaria spp. Sclerotinia sclerotiorum)

600 g göz taşı+600 g sönmüş kireç* (Tohumlar ekilip kapak gübresiyle örtüldükten sonra)

21 gün

 

*Sönmemiş kireç kullanılacak olması durumunda kireç miktarları  yarı (1/2) oranında kullanılır.

**Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

 

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içinde kullanınız.

 

Bordo Bulamacı:Göz taşı, kireç ve suyun birbirleri ile karıştırılması suretiyle elde edilir.Eğer %1'lik bordo bulamacı hazırlanmak istenirse, önce 50 litrelik tahta bir varilde 1 kg göz taşı eritilir. 100 litrelik başka bir tahta varilde 1000 g sönmüş kireç eritilir ve su ilavesiyle 50 litreye tamamlanır.Daha önce hazırlanan göz taşı eriyiği kireçli su üzerine yavaş yavaş dökülür ve devamlı olarak karıştırılır.Hiçbir zaman kireçli su göz taşı eriyiğinin üzerine dökülmez. Bulamacın kaliteli olup olmadığını anlamak için bulamaca turnusol kağıdı veya fenolftaleinli kağıt batırılır. Kırmızı turnusol mavi, beyaz fenolftaleinli kağıt ise kırmızı olursa bulamaç iyi demektir.Aksi olursa bir miktar daha kireçli su ilave edilmelidir.

 

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinasının kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde karışım miktarı ayarlanmalıdır.Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

 

UYGULAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıklarını su kaynaklarına boşaltmayınız.

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Armut karalekesi

1 uygulama: Çiçek gözlerinin kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)

2 uygulama: Beyaz rozet döneminde

3.uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce

4. ve diğer uygulamalar: İklim koşulların hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 10 gün arayla yapılmalıdır.

Armut memelipası

1.uygulama: Çiçek tomurcukları patlamadan hemen önce

2.uygulama: Çiçekler beyaz rozet devresinde

3.uygulama: Çiçek taç yapraklarının %80-90 döküldüğü zaman

Genellikle 3 uygulama yeterli olmakla beraber ilkbaharın yağışlı geçtiği iklim koşullarında, bitki koruma ürününün etki süresi dikkate alınarak yağışlar bitinceye kadar diğer uygulamalara devam edilir.

Elma karalekesi

1.uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)

2.uygulama: Pembe rozet tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde)

3.uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce

4. ve diğer uygulamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 15 gün arayla yapılmalıdır.

Sert çekirdekli meyve ağaçlarında bakteriyel kanser ve zamklanma (Kayısı, Kiraz)

1.uygulama: Sonbahar yaprakların %75'i döküldüğünde,

2.uygulama: İlkbaharda gözler uyanmadan önce yapılır.

Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen (Çil) (Kayısı,Şeftali)

1.uygulama: Sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra,

2.uygulama:İlkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce (pembe çiçek tomurcuğu döneminde),

Kayısılarda ilave olarak, meyvelerde çanak yaprak ve erkek organ tablası meyvenin ucuna sıyrılırken 3.ilaçlama yapılmalıdır.

Eriklerde cep hastalığı

1 uygulama: Tomurcuklar kabardığı dönemde

2 uygulama: Çiçek taç yapraklarının %80 döküldüğü dönemde yapılmalıdır.

Şeftali yaprak kıvırcıklığı

Tomurcukların kabarmaya başladığı dönemde bir uygulama yapılır.

Yenidünya karalekesi

1,uygulama: Sonbahar çiçek tomurcukları kabarmadan önce,

2.uygulama: Çiçek tomurcukları açılmadan önce,

3.uygulama: Çiçek taç yapraklarının dökülmesinden sonra,

4. ve diğer uygulamalar, 3'ncü uygulamadan hasada 20 gün kalıncaya kadar, kullanılan bitki koruma ürününün etki süresi dikkate alınarak yapılmalıdır. Uygulama programı gerekirse firma önerilerine göre değiştirilebilir. Uygulama sayısı ve tarihleri kaydedilir.

Badem dal kanseri

1.uygulama: Sonbaharda yapraklar %75 oranında dökülünce,

2.uygulama: İlkbaharda çiçek tomurcuklarının patladığı ve kırmızı uçların görüldüğü pembe dönemde yapılır.

Fındık bakteriyel yanıklık

1.uygulama: Hasattan sonra sonbahar yağışları başlamadan önce ağustos sonu veya eylül başında,

2.uygulama: Sonbahar sonlarında yaprakların %75'inin döküldüğü bir devrede,

3.uygulama: İlkbaharda yaprak tomurcukları patlamaya başladığı bir devrede yapılır.

Lahana Mildiyösü

Fidelikte fideciklerin toprak yüzüne çıkmasıyla, tarlada ise ilk mildiyö lekelerinin çevrede görülmesiyle uygulamalara başlanır.

Turunçgil meyvelerinde kahverengi çürüklük ve gövde zamklanması

Meyve enfeksiyonlarına karşı;

1.uygulama: Sonbaharda yağışlar başlamadan önce yapılmalıdır.

2.uygulama: Havalar yağışlı giderse 1.uygulamadan 15 gün sonra yapılmalıdır.

Gövde enfeksiyonlarına karşı: Enfekteli ağaçlardaki yaralar ekim, ocak ve mart aylarında odun dokusuna kadar temizlenmelidir. Yara yerlerine %3'lük potasyum permanganat dezenfektan olarak sürülmelidir.

Turunçgil dal yanıklığı

Uygulamaya hasattan sonra çok kuru dallar temizlendikten sonra başlanır. Hafif bulaşık bahçelerde ilk uygulama hasat sonrası olmak üzere 1 ay ara ile 2 kez %1,5'luk bordo bulamacı şeklinde uygulanır. Eğer bahçede ağır bir enfeksiyon söz konusu ve aynı zamanda kış ve ilkbahar ayları yağışlı ve ılık seyrediyorsa, hasattan sonra başlamak üzere birer ay ara ile 2-3 kez %1,5'luk bordo bulamacı ve çiçek tomurcukları patlamadan önce %1'lik dozda bir uygulama daha yapılmalıdır. Bu şekilde bahçelerde en az 3 yıl kimyasal uygulamalara devam edilmelidir.

Zeytinlerde halkalı leke

Marmara Bölgesinde:

1.Uygulama: Sonbahar sürgünleri görülmeden hemen önce,

2.Uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce,

Ege Bölgesinde:

1.Uygulama: İlkbahar sürgünleri görülmeden hemen önce,

2.Uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce,

Akdeniz Bölgesinde:

1.Uygulama: Hasattan sonra,

2.Uygulama: İlkbahar sürgünleri görülmeden hemen önce,

3.Uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce, yapılmalıdır.

Zeytin dal kanseri

Ege ve Akdeniz Bölgelerinde kanserle bulaşık zeytinliklerde iki yıl budama yapmaksızın yılda 4 defa ilaçlanır. İlkbahar uygulamasında %1'lik, diğer uygulamalarda %2'lik Bordo bulamacı kullanılır. İki yılın sonunda temmuz-ağustos aylarında budama yapılır,

Karadeniz bölgesinde ise 2. uygulama (şubatta) yapılmaz, ancak dolu ve don zararı olursa şubat uygulaması yapılır. Diğer üç devredeki uygulamalar aynı dönemlerde uygulanır.

1.Uygulama: Aralık sonunda hasattan hemen sonra,

2.Uygulama: Şubat sonunda dolu, don zararından sonra,

3.Uygulama: İlkbahar yağmurları başlamadan önce,

4.Uygulama: Sonbahar yağmurları başlamadan önce, yapılır.

Bağ mildiyösü

1.Uygulama: Sürgün boyu 25-30 cm uzunlukta olunca uygulanmalıdır.

2. ve diğer uygulamalar: İlk uygulamadan 15 gün sonra yapılmalıdır. Bölgenin günlük sıcaklık ve yağış ortalamaları, nispi nem , çiğ gibi meterolojik faktörler dikkate alınarak, hastalık enfeksiyonu için uygun koşullar oluştuğunda uygulamalar yapılmalı, koşullar ortadan kalktığında uygulamalara son verilmelidir.

Bağda ölükol

-Kış Uygulaması: Budamadan sonra, gözler uyanmadan hemen önce yapılmalıdır.

-Yaz Uygulaması:

1.uygulama sürgünler 2-3 cm olduğunda,

2.uygulama sürgünler 8-10 cm olduğunda,

3.uygulama sürgünler 25-30 cm'yi bulduğu devrede yapılmalıdır.

Bağ antraknozu

Kış uygulaması: Bağlar budandıktan sonra, gözlerin henüz uyanmadığı devrede uygulanmalıdır.

Yaz uygulaması: Bağ mildiyösü ile fenolojiye göre ilaçlama yapıldığında, bağ antraknozu için ayrıca yaz ilaçlamasına gerek duyulmaz. Ayrı ilaçlama gerektiği takdirde aşağıdaki program uygulanır

1,uygulama: Sürgünler 5-10 cm,

2.  ve diğer uygulamalar:  1. uygulamada kullanılan fungusitin etki süresi dikkate alınarak yapılır. Taneler yarı büyüklüğünü aldığı döneme kadar uygulamalara devam edilir.

Çiçeklenme döneminde ilaçlama tavsiye edilmez.

Yerfıstığında serkospora erken yaprak lekesi

Uygulamaya hastalığın her yıl görüldüğü yerlerde ekimden 4-5 hafta sonra başlanır, hasada kadar devam edilebilir.

Meyve ağaçlarında rosellinia kök çürüklüğü

Sonbahar veya ilkbahar başında ağaçların iz düşümlerine %2'lik göz taşı ile m2' ye 10 litre ilaçlı su gelecek şekilde uygulama yapılmalıdır.

Meyve ağaçlarında kök kanseri

Meyve ağaçlarında kök kanserine karşı mücadele temmuz ve ağustos aylarında yapılır. Birer hafta ara ile iki operasyonla tümörler dezenfekte edilmiş bıçakla iyice temizlenerek yara yerine %5 oranında göz taşı eriyiği ve kuruduktan sonra da nebati katran fırça ile sürülür. Ağaçların kök ve kök boğazı tekrar toprakla kapatılır.

Tütün Fidelerinde Çökerten

Tohumlar ekilip kapak gübresiyle örtüldükten sonra veya fidelerin çıkışı tamamlandıktan sonra hastalık görüldüğünde yapılır. Hastalık görülür görülmez yapılacak ilaçlamalar, şaşırtma devresine kadar haftada bir uygulanır.

 

DİRENÇLE İLGİLİ BİLGİ

Tan Göztaşı  adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup M 1 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Tan Göztaşı'nın aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup M 1 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Başka bitki koruma ürünleri ile karıştırılarak kullanılması tavsiye edilmez.

2 Reviews Found

Admin – April 03, 2016:

Sed eget turpis a pede tempor malesuada. Vivamus quis mi at leo pulvinar hendrerit. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis

Add a Review