İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

İlaçlama aletinin deposu yarı yarıya suyla doldurulur. Gerekli miktar ilaç bir miktar su ile karıştırılarak depoya konur. Karıştırma düzeni çalıştırılarak depo doluncaya kadar su ilave edilir. Bu şekilde hazırlanan ilaçlama mahlulü ekim sonrası veya öncesi olarak uygulanır.

UYGULAMA ŞEKLİ:

Ekim Öncesi: Safa-Dram 6 E, çeltik ekiminden önce tavsiye edilmiş keseksiz toprak yüzeyine, traktör kuyruk milinden hareketli pülverizatör ile dekara 20-40 litre su gelecek şekilde atılır. İlaç uygulamadan hemen sonra toprağın 5-6 cm derinliğine diskaro ile karıştırılmalıdır. Bunun için, diskaronun 10-12 cm batırılması gerekir. Ara bölmeler çekildikten sonra, tavalara 3 gün içinde su verilmelidir. Ardından, bilinen tarzda çeltik ekimi yapılır. Ekim öncesi tatbikatta ve ağır topraklı tarlalarda ilacın yüksek dozu kullanılmalıdır.

Ekim Sonrası: 1. Kurutmadan sonra ve darıcan otlarının çoğunluğunun 5-8 cm olduğu devreden geç olmamak üzere, su dolu tavalara motorsuz sırt tulumbası ile belirtilen dozdaki ilaç bir dekara gelecek şekilde, sulandırılarak atılır. Bu tarz ilaçlamada, en önemli husus; tavalar önce darıcanları örtecek şekilde su ile doldurulur, tatbikat su içinde yapılır. İlaçlamadan sonraki 3 gün içinde, su seviyesi tavalarda muhafaza edilmelidir. Su çıkışları kapatılarak ilaçlı suyun aynı tavada kalması sağlanır ve böylece ilacın toprağa geçmesi temin edilmiş olur.

İlaçlamalarda dikkat edilecek hususlar:

•Mümkün olduğu kadar az sayıda kurutma yapılabilirse ilacın etki süresi uzatılmış olur. Bunun için tarla iyi şekilde hazırlanmalıdır.

•Safa-Dram 6 E, yapı itibarıyle topraktan ve yabancı ota kökünden tesir ettiği için çevre koşullarına bağlı olarak ilacın etkisinin görülmesi 1-2 hafta sürebilir.
•Safa-Dram 6 E, su ile birlikte çalışır. Tarla sathından su seviyesini gerektiğinde düşürmeli fakat tarla kuru kalmamalıdır.Önceden çimlendirilen çeltik tohumuna, ilacın hiçbir olumsuz etkisi yoktur.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Bensulfuron-methyl ile karıştırılabilir ( bu ilacın etiketlerinde yazılı dozları aşmamak koşulu ile)

Bitki Hastalık Zararlı Yabancı Ot Latince İsmi Dozu Dönemi
Çeltik Darıcan Echinochloa crus-galli 500-600 ml/da Ekim öncesi veya çıkış sonrası uygulanır.
Dipotu Potamogeton pectinatus
Kaşıkotu Alisma plantago-aquatica

2 Reviews Found

Admin – April 03, 2016:

Sed eget turpis a pede tempor malesuada. Vivamus quis mi at leo pulvinar hendrerit. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis

Add a Review